Harry van Bommel lijkenincident kamervragen
Harry van Bommel: onderste steen boven. (Foto: Govert de Roos)

Het heeft even geduurd, op de kop af 33 jaar, maar eindelijk is er een Tweede Kamerlid opgestaan dat de onderste steen boven wil krijgen. Naar aanleiding van de uitzending die Andere Tijden op 22 december j.l. wijdde aan het Lijkenincident, zet SP-Kamerlid Harry van Bommel deze kwestie vandaag opnieuw op de politieke agenda. Hij heeft de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie om opheldering gevraagd over deze zaak die door mijn roman opnieuw in de aandacht is gekomen.

harry_Van_den_Bergh
‘Is de regering bereid te bevorderen dat binnen het Nederlandse UNIFIL-bataljon zulke gewichtige waarnemingen als gebeurd rond dit incident beter op hun juistheid worden getoetst alvorens te worden doorgegeven aan het UNFIIL-commando?’ vroeg PvdA-Kamerlid Harry van den Bergh op 10 februari 1981 aan de regering. Vraagje Harry, ook al is het decennia later. Ben je alsnog bereid je uitspraken terug te nemen nu blijkt dat jij je mening niet aan feiten hebt getoetst alvorens deze in en rond de Tweede Kamer te roeptoeteren? (Foto: Marcel Antonisse/Nationaal Archief)

Oorlogsmisdaad onder de pet gehouden
Ze dragen beiden dezelfde voornaam en ze opereren beiden ter linkerzijde van het politieke spectrum maar daarmee houdt de vergelijking wel op, althans waar het dit incident aangaat. Op 10 februari 1981 vroeg PvdA-Kamerlid Harry van den Bergh of de minister kon bevestigen dat de Nederlandse Unifil-militairen het verkeerd hadden gezien. Eind 1980 hadden zij gerapporteerd dat Israëlische troepen de lichamen van vier PLO-strijders met explosieven opbliezen (zie Dossier Unifil). 33 jaar later vraagt een andere Harry, Harry van Bommel hoe de minister kan verklaren dat diezelfde Unifil-militairen, én hun hogere officieren die inmiddels uit de kast zijn gekomen, nog altijd voet bij stuk houden? Was er niet toch sprake van een oorlogsmisdaad die onder de pet is gehouden om de relatie met Israël niet te verstoren? vraagt het SP-Kamerlid zich af. (Zie onder voor de letterlijke tekst van de vragen van Van Bommel of klik hier voor het document op de site van de Tweede Kamer).

regering-betreurt-knipselRoman als politieke aanleiding
De hernieuwde politieke interesse voor deze kwestie is ontstaan als gevolg van mijn boek Een kwestie van zelfbehoud, in mei 2013 verschenen bij De Bezige Bij. In deze (grotendeels autobiografische) roman proberen twee jonge journalisten met veel bravoure het deksel van de doofpot open te wrikken. Het boek, waar jarenlange research aan ten grondslag ligt, leidde tot een uitzending van Andere Tijden, het geschiedenisprogramma van de NTR/VPRO, waarin de hoofdrolspelers van toen klip en klaar uiteenzetten hoe de vork in de steel zit. De grote vraag is of de huidige minister van Defensie de moed heeft haar voorganger tegen te spreken. 33 jaar geleden antwoordde CDA-minister Pieter de Geus op de vragen van Van den Bergh dat de Unifil-militairen verantwoordelijk waren voor ‘een onjuist gebleken weergave van de feiten’ en dat daardoor ‘ten onrechte een smet was geworpen op de naam van Israël.’ Hare excellentie, wordt het niet eens tijd dat u zich uitputtend verontschuldigt voor de smet die ten onrechte is geworpen op het blazoen van deze Dutchbatt-soldaten?

Kamervragen Harry van Bommel

2014Z00755
Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over een door de vredesmacht United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) gerapporteerd incident in 1980 (ingezonden 20 januari 2014)

1
Bent u bekend met de uitzending ‘Vredesmacht onder vuur’, waarin ingegaan wordt op een incident rondom een rapportage van Nederlandse Unifil-militairen? 1)
2
Hoe duidt u het gegeven dat tot op de dag van vandaag Nederlandse Unifil-militairen, anders dan het VN-onderzoek van begin 1981 heeft geconcludeerd, volhouden dat op 25 december 1980 wel degelijk lichamen van gedode Palestijnse strijders door Israëlische militairen werden opgeblazen?
3
Kunt u bevestigen dat dit een oorlogsmisdaad is?
4
Wat is uw reactie op de uitspraak van toenmalig plv. hoofd operatiën van het ministerie van Defensie, Hans Couzy, dat dit incident werd gladgestreken door de Verenigde Naties om geen heftige ruzie met Israël te krijgen? Kunt u uw antwoord toelichten?

1) Vredesmacht onder vuur, http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2013-2014/Libanon–Vredesmacht-onder-vuur.html, 22 december 2013.