een kwestie van zelfbehoud correctiesNet wanneer je na twintig jaar, vijf maanden, drie dagen, zeven uur en drieëndertig minuten schrijven, denkt: ‘Het boek is af’, kruist de corrector je pad en ben je weer even van de straat.